Yazar Detayları

TOKER, Mustafa

  • Cilt 10, Sayı 4 (2011) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Van Gölü havzasının temel yapısal unsurları, tektonik ve sedimanter evrimi, Doğu Türkiye
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X