Yazar Detayları

ONUR, Mustafa

  • Cilt 4, Sayı 3 (2005) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Düşük sıcaklıklı jeotermal rezervuarlar için boyutsuz rezervuar modelleri
    Özet  PDF
  • Cilt 4, Sayı 6 (2005) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Düşey girişimli basınç testlerinin modellenmesi ve parametre tahmini
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X