İTÜDERGİSİ/d, Cilt 4, Sayı 6 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Düşey girişimli basınç testlerinin modellenmesi ve parametre tahmini

İhsan Murat GÖK, Mustafa ONUR

Özet


Bu çalışmada, düşey yöndeki geçirgenlik değerlerinin belirlenmesine de olanak tanıdığı için endüstride yaygın kullanım alanı bulan bir kuyunun farklı noktalarında yerel olarak yapılabilen düşey girişimli basınç-zaman seti verilerinden (örneğin çoklu-prob ve paker-prob testleri) kayaç özelliklerinin belirlenmesi problemi üzerinde durulmuştur. Yatay ve düşey yöndeki heterojenlikten etkilendiği bilinen düşey girişim testi basınç verilerinin yatay ve düşey yöndeki heterojenliğin çözümlenmesinde ne derece etkili olduğu bu çalışmada araştırılmıştır. Bunun için, düşey girişim testleri bu çalışmada geliştirilen üç boyutlu (3-B) r-q-z tek-fazlı sayısal akış simülatörü ile modellenmiştir. Bu sayısal simülatöre ters problem metodolojisi üzerine kurulu doğrusal olmayan parametre tahmin yöntemi entegre edilmiştir. Doğrusal olmayan parametre tahmini, gradyent temelli Levenberg-Marquardt algoritması kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada geliştirilen model kullanılarak, sentetik olarak tasarlanmış bir paker problu ve bir çoklu problu düşey girişim testinin analizi sunulmuştur.

 

Anahtar Kelimeler: Düşey girişimli basınç testi, heterojen kayaç özellikleri, rezervuar simülasyonu, doğrusal olmayan parametre tahmini.

 

 


Tam Metin: PDF