Yazar Detayları

ERDOĞAN, Mustafa

 • Cilt 8, Sayı 3 (2009) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  1:16.000 ölçekli hava fotoğraflarından SYM üretimi ve doğruluk modellemesi
  Özet  PDF
 • Cilt 8, Sayı 5 (2009) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Alternatif bir ergitici olarak mikrogranitin sırlı porselen karo bünyelerde kullanım olanaklarının araştırılması
  Özet  PDF
 • Cilt 5, Sayı 2 (2006): Kısım 1 Nisan - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Ergene Havzası, Çorlu - Çerkezköy arasındaki kesiminin hidrojeokimyası
  Özet  PDF


ISSN: 1307-167X