Yazar Detayları

ALP, Murat

  • Cilt 3, Sayı 1 (2004) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Farklı yapay sinir ağı metodları ile yağış-akış ilişkisinin modellenmesi
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X