İTÜDERGİSİ/d, Cilt 3, Sayı 1 (2004)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Farklı yapay sinir ağı metodları ile yağış-akış ilişkisinin modellenmesi

Murat ALP, H. Kerem CIĞIZOĞLU

Özet


Eldeki hidrometeorolojik verilerin yardımı ile nehir akımı tahmininin yapılması su kaynakları projelendirme çalışmaları açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada, su kaynakları uygulamalarında sıkça kullanılan ileri beslemeli geriye yayınım metodu (İBGY) ile son zamanlarda uygulanmaya başlanan genelleştirilmiş regresyon sinir ağı (GRSA) yöntemi bu problem için uygulanmış ve sonuçlar seçilen performans kriterleri  cinsinden karşılaştırılmıştır. GRSA metodu ile İBGY’nin yerel minimum sorunu çözülmekte ve tek simülasyonla değişmeyen bir sonuç elde edilmektedir. İBGY ile ise her farklı yapay sinir ağı mimarisi için en iyi sonucu elde edene kadar çok sayıda simülasyon yapılmaktadır. En iyi İBGY simulasyonu gerek GRSA gerekse klasik istatistik ve stokastik model tahminlerinden daha iyi sonuçlar vermiştir.

Anahtar Kelimeler: Akım tahmini, genelleştirilmiş regresyon sinir ağı, ileri beslemeli geriye yayınım metodu.


Tam Metin: PDF