Yazar Detayları

GEÇKİNLİ, Melih

  • Cilt 6, Sayı 4 (2007) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Kaynar sulu nükleer reaktörlerde eksenel akı modlarının paralel kanal kararsızlıklarına etkileri
    Özet  PDF
  • Cilt 4, Sayı 6 (2005) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Nükleer güç santrallarında sensör güvenirliliğinin reaktör işletimine etkileri
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X