İTÜDERGİSİ/d, Cilt 4, Sayı 6 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Nükleer güç santrallarında sensör güvenirliliğinin reaktör işletimine etkileri

Burak BARUTÇU, Melih GEÇKİNLİ, Serhat ŞEKER

Özet


Bu çalışmada Hollanda EPZ Borssele Nükleer Güç Santralı’nın yeni veri toplama sistemi incelenerek işaret doğrulama ve sağlaması için kullanılabilecek çeşitli metotlar ele alınmış ve bu amaca yönelik yeni yöntemler önerilmiştir. Sensör doğrulama amacıyla AC-işaretler üzerinde Öz-İlişkili Yapay Sinir Ağı (YSA) ve Çok Girişli Tek Çıkışlı YSA’ları uygulanmıştır. Daha sonra, doğrulanmış kalp-dışı nötron sensörlerinin işaretleri kullanılarak kalp kazanı titreşim analizi yapılmıştır. Ayrıca santral genelinde bileşen tabanlı doğrulama yapmak için DC-işaretler üzerinde Çok Girişli Çok Çıkışlı YSA’ları kullanılmıştır. DC-işaretlerde çevrim-içi anormal durumların belirlenmesi problemine yeni bir çözüm yolu olarak dalgacık analizi kullanımı önerilmiş ve Kalman filtresi uygulamasına üstünlüğü gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Zaman serileri, kalp kazanı titreşimleri, yapay sinir ağları, çok çözünürlüklü dalgacık analizi, Kalman filtrelemesi.


Tam Metin: PDF