Yazar Detayları

DENİZ, Mehmet Tahir

  • Cilt 9, Sayı 6 (2010) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Asfaltlarda bitümle birlikte granüler sülfür kullanımının stabiliteye etkisi
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X