Yazar Detayları

TUNGA, Mehmet Alper

  • Cilt 5, Sayı 5 (2006) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Farklı yüksek boyutlu model gösterilim algoritmalarının çok değişkenli interpolasyon uygulamaları
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X