Yazar Detayları

BEŞKESE, M. Berna

  • Cilt 5, Sayı 1 (2006): kısım 2 nisan - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Bilişim Teknolojisi yatırımlarının değerlendirilmesine yönelik uygun yöntemin seçilmesi modeli ? ERP yazılımı seçimi uygulaması
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X