Yazar Detayları

ŞAYLAN, Levent

  • Cilt 9, Sayı 5 (2010) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    İklim değişiminin buğday verimine etkilerinin incelenmesi: Kırklareli örneği
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X