Yazar Detayları

SARIKAYA, Hasan Zuhuri

  • Cilt 1, Sayı 1 (2002) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Biyolojik proseslerle arıtılmış afyon alkaloidleri endüstrisi atıksularının Fenton Oksidasyonu ile ileri arıtımı
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X