Yazar Detayları

GÜNEŞ, Gürbüz

  • Cilt 9, Sayı 4 (2010) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Bazı doğal antimikrobiyal bileşiklerin S. enteritidis, E. coli O157:H7 ve L. monocytogenes üzerine etkinliğinin taze tavuk eti sisteminde incelenmesi
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X