Yazar Detayları

YAZICI, Gökhan

  • Cilt 8, Sayı 6 (2009) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Sürtünmeli sarkaç mesnetli düşey silindirik sıvı depolarının deprem yükleri altındaki davranışı
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X