Yazar Detayları

ÇILI, Feridun

  • Cilt 5, Sayı 2 (2006): Kısım 1 Nisan - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Yapı davranışının yarı-aktif yalıtım sistemleri kullanılarak bulanık mantık ile kontrolü
    Özet  PDF
  • Cilt 8, Sayı 6 (2009) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Sürtünmeli sarkaç mesnetli düşey silindirik sıvı depolarının deprem yükleri altındaki davranışı
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X