Yazar Detayları

KÜSKÜ, Fatma

  • Cilt 8, Sayı 4 (2009) - İTÜ'DE TAMAMLANAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
    Örgütsel bağlılığın duygusal bileşenleri: Türk kamu kuruluşunda kapsamlı bir yapısal denklem modeli
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X