Yazar Detayları

BOZKURTOĞLU, Erkan

  • Cilt 4, Sayı 2 (2005) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Kayaçlarda ayrışma ve alterasyon değişimine sayısal bir yaklaşım
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X