Yazar Detayları

ÖZDOĞRU, Emrah Fahri

  • Cilt 10, Sayı 2 (2011) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Eş kanallı açısal pres yöntemiyle üretilen Zr ve Sc ile modifiye edilmiş AA 6082 alüminyum alaşımının karakterizasyonu
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X