Yazar Detayları

SERTEL, Elif

  • Cilt 8, Sayı 3 (2009) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Bölgesel iklim modellemede kullanılan arazi örtüsü verilerinin doğruluğunun araştırılması
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X