Yazar Detayları

GÜRSOY, Cudi Tuncer

  • Cilt 2, Sayı 3 (2003) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Şirketlerde finansal risk yönetimi amaçlı bir modelin geliştirilmesi yöntem ve aşamaları
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X