İTÜDERGİSİ/d, Cilt 2, Sayı 3 (2003)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Şirketlerde finansal risk yönetimi amaçlı bir modelin geliştirilmesi yöntem ve aşamaları

Berk ÇAĞDAŞ, Cudi Tuncer GÜRSOY

Özet


Başarılı bir şirket aynı  zamanda risklerini de iyi yönetebilen bir şirkettir. Bu çalışmanın konusu finansal risklerin, bir şirketin mali yapısı üzerindeki etkilerinin ölçülmesi, yönetilmesi, kontrol edilmesi işlevlerine yönelik, bir risk yönetimi modelinin nasıl geliştirilebileceği yönünde bir öneride bulunmak ve fikir vermektir. Finansal risklerin yıkıcı etkilerinden korunmak için, risk faktörlerinin mali yapıyı nasıl etkilediğini bulmak gereklidir. Risk ölçümlemesinin doğru yapılması, şirketin ticari hareketlerle değişen standart bir risk yönetimi aktif ve pasif nakit akışına sahip olması ile mümkündür. Bu bazdan hareketle firmanın taşıdığı döviz pozisyonu, faiz ve likidite pozisyonu hesaplanarak, döviz, faiz oranı ve likidite risklerinin varlığı ve büyüklükleri tespit edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Finansal risk, risk yönetimi, risk faktörleri, risk ölçümlemesi, riskten korunma.


Tam Metin: PDF