Yazar Detayları

CANDAN, Cevza

  • Cilt 7, Sayı 5 (2008) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Dilli örme iğnelerindeki aşınmaların SEM stereoskopi yöntemiyle incelenmesi
    Özet  PDF
  • Cilt 1, Sayı 2 (2002) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Yumuşatıcıların örme kumaşın güç tutuşurluk özelliklerine etkisi
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X