İTÜDERGİSİ/d, Cilt 1, Sayı 2 (2002)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Yumuşatıcıların örme kumaşın güç tutuşurluk özelliklerine etkisi

Gülay ÖZCAN, Habip DAYIOĞLU, Cevza CANDAN

Özet


 Çalışmada, ağartma ve boyama sonrası kumaşların tutumunu, dikiş kolaylığını ve esnekliğini arttırmak üzere kullanılan yumuşatıcıların örme kumaşın yanma davranışını nasıl etkilediğini incelemek amacıyla amfoterik, katyonik ve nanyonik karakterli silikon ve yumuşatıcıların her biri beş değişik konsantrasyonda pamuklu süprem kumaşlara uygulanmış ve yanma davranışları BS 5438 dikey yanma testine göre değerlendirilmiştir. Deney sonuçları SPSS istatistik programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Yapılan polinomiyal regresyon analizi çalışması ile değişen yumuşatıcı konsantrasyonu ve kumaşların yanma yayılma hızları arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır.Genel olarak yumuşatıcı kullanımı kumaş yanıcılığını önemli ölçüde arttırmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Yanıcılık, güç tutuşma, yumuşatıcılar.


Tam Metin: PDF