Yazar Detayları

YILDIRIM, Cengiz

  • Cilt 8, Sayı 3 (2009) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Blok rotasyonuna fluviyal tepkinin nicel analizi: Almacık Bloku örneği
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X