Yazar Detayları

GÜNGÖR, Cengiz

  • Cilt 6, Sayı 2 (2007) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Tedarikçi yönetimli envanter yaklaşımının tedarik zinciri performansına etkileri
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X