İTÜDERGİSİ/d, Cilt 6, Sayı 2 (2007)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Tedarikçi yönetimli envanter yaklaşımının tedarik zinciri performansına etkileri

Kazım SARI, Cengiz GÜNGÖR

Özet


v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}  

Bu çalışmada, Tedarikçi Yönetimli Envanter (VMI) yaklaşımının tedarik zinciri performansına sağladığı faydaları incelemek için bir benzetim modeli kurgulanmıştır. Benzetim modelinde kapasite sınırı olan bir üretici, bir distribütör, bir toptancı ve bir perakendeciden oluşan dört kademeli bir tedarik zinciri yapısı dikkate alınmıştır. Durağan ve durağan olmayan talep yapılarının dikkate alındığı benzetim modelinde iki farklı yapıda tedarik zinciri canlandırılmıştır. İlk yapı, geleneksel anlayışla yönetilen (TSS) tedarik zinciri yapısıdır. TSS yaklaşımında, tedarik zinciri üyeleri arasında herhangi bir bilgi paylaşımı olmamakta ve birbirleriyle sadece siparişler vererek iletişim kurmaktadırlar. İkinci yapı ise, VMI yaklaşımının uygulandığı tedarik zinciri yapısıdır. VMI yaklaşımı çerçevesinde, perakendecideki envanterin yönetiminden toptancı sorumludur. Benzetim modeli sonucunda elde edilen sonuçlar, VMI yaklaşımının, tedarik zinciri maliyetini önemli ölçüde düşürürken, müşteri gereksinimlerini daha yüksek oranda karşıladığını göstermektedir. Ayrıca elde edilen bulgular; üretim kapasitesinin ve müşteri talebinde gözlenen belirsizliklerin VMI yaklaşımından elde edilen fayda üzerinde anlamlı etkileri olduğunu göstermektedir. İlk olarak üretim kapasitesi dikkate alındığında, üretim kapasitesinin çok sınırlı olmasının VMI yaklaşımlarından elde edilen faydayı düşürdüğü görülmektedir. Müşteri talebinde gözlenen belirsizlikler dikkate alındığında ise, müşteri talebindeki belirsizliğin artmasının VMI yaklaşımından elde edilen faydayı önemli düzeylerde azalttığı görülmektedir. Sonuç olarak, VMI yaklaşımının üretim kapasitesinin yüksek olduğu ve müşteri talebinde gözlenen belirsizliklerin düşük olduğu durumlarda daha faydalı olduğu görülmektedir. 

 

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Anahtar Kelimeler: Tedarikçi yönetimli envanter, bilgi paylaşımı, tedarik zinciri yönetimi, benzetim modeli.


Tam Metin: PDF