Yazar Detayları

ŞENGÖZ, Burak

  • Cilt 4, Sayı 1 (2005) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Asfalt film kalınlığının bitümlü karışımların yaşlanmasına etkisi
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X