Yazar Detayları

GÜNGÖR, Birol

  • Cilt 9, Sayı 6 (2010) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    1:25000 Ölçekli coğrafi veri tabanı tasarımında topografik detaylar arasındaki topolojik ilişkilerin tanımlanması
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X