Yazar Detayları

EGESOY, Aylin

  • Cilt 8, Sayı 4 (2009) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Teknoloji tabanlı etkileşimlerin servis sağlayıcı-müşteri ilişkilerine olan değiştirici etkileri
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X