Yazar Detayları

ARPACI, Alaeddin

  • Cilt 3, Sayı 1 (2004) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Basınçsız sinterlenmiş silisyum karbürde içyapının kırılma tokluğuna etkisi
    Özet  PDF
  • Cilt 9, Sayı 5 (2010) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Global gemi titreşimlerinin sonlu eleman yöntemiyle analizi
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X