Yazar Detayları

ŞENGÜR, Abdulkadir

  • Cilt 10, Sayı 1 (2011) - MAKALE
    Sayısal modülasyonlu haberleşme işaretlerinden Wigner-Ville zaman-frekans dağılımlarına dayalı öznitelik çıkarımı
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X