Yazar Detayları

ÖZDAMAR, Şenel

  • Cilt 9, Sayı 3 (2010) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Ilgın (Konya) kuzeyindeki metasedimanter ve metavolkanik kayaçların jeolojisi ve jeokimyası
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X