Yazar Detayları

HASDEMİR, İbrahim Tolga

  • Cilt 9, Sayı 1 (2010) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Ayrık Olay Sistemlerinin kontrolü için bir modelleme ve gerçekleme yöntemi
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X