Yazar Detayları

ŞENGÜL, Özkan

  • Cilt 6, Sayı 1 (2007) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Puzolanik malzemelerin betonun mekanik özelikleri ve klor iyonu yayınımına etkisi
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X