Yazar Detayları

ERYÜREK, Ömer Faruk

  • Cilt 2, Sayı 6 (2003) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Hata türü ve etkileri analizi yönteminde maliyet odaklı yeni bir karar verme yaklaşımı
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X