İTÜDERGİSİ/d, Cilt 2, Sayı 6 (2003)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Hata türü ve etkileri analizi yönteminde maliyet odaklı yeni bir karar verme yaklaşımı

Ömer Faruk ERYÜREK, Mehmet TANYAŞ

Özet


Hata Türü ve Etkileri Analizi yöntemi sistem, tasarım, süreç ve servis konularında hataları ortaya çıkmadan tanımlamayı ve gidermeyi veya en azından kullanıcıdaki etkisini ortadan kaldırmayı hedefleyen bir mühendislik tekniğidir. İyileştirilmesi gereken potansiyel hataların seçiminde kullanılan yöntemin öznelliği yöntemin temel olumsuzluğudur. Yapılan çalışmada Basit Toplamlı Ağırlıklandırma ve ELECTRE yöntemleri kullanılarak karar verme bölümü daha objektif hale getirilmiştir. Yapılan ikinci değişiklik ise hata türlerini önlemeye yönelik önlemlerin de çalışma grubu tarafından tanımlanması ile yöntemin  daha bütünleşik hale getirilmesidir. Böylece hata, hatanın etkisinin boyutu ve önlemin  maliyetini birlikte değerlendiren sonuç odaklı bir yöntem elde edilmiştir. Yapılan teorik çalışma daha sonra fiili bir uygulama ile test edilerek tutarlılığı sınanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hata türü ve etkileri analizi, karar verme, önleyici teknikler.


Tam Metin: PDF