İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 1 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

3 boyutlu uzayda kaynak konumlandırması için en büyük olabilirlik yaklaşımı

Nihat KABAOĞLU, Selçuk PAKER, Hakan Ali ÇIRPAN

Özet


Bu çalışmanın amacı, anten dizilimi ile aynı düzlemde bulunmayan 3 boyutlu uzayda bulunan kaynakların konumlarının kestirimidir. Kaynak konumları, 2 boyutlu dikdörtgen anten diziliminde toplanan verileri kullanan en büyük olabilirlik kestirimcisi ile belirlenmiştir. En büyük olabilirlik kestirimcisi, diğer kestirim yöntemlerine göre bir çok avantaja sahip olmasına rağmen işlemsel yoğunluğu olan bir algoritmadır. Bu işlemsel yoğunluk, çok boyutlu arama probleminden kaynaklanmaktadır. Karşılaşılan işlemsel yoğunluk, özyinelemeli beklenti en büyükleme algoritmasının ilgilenilen probleme uyarlanmasıyla ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca, geliştirilen kestirimcinin başarımının incelenebilmesi için yansız bir kestirimci için alt sınırı oluşturan Cramer-Rao Sınırları çıkarılmıştır. Benzetim örneklerinden kullanılan yöntemin özellikle yüksek sinyal gürültü oranlarında oldukça iyi sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Kaynak yerelleştirme, en büyük olabilirlik, beklenti en büyükleme, Cramer-Rao sınırları.

Tam Metin: PDF