İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 1 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Zeolit katkılı polimerik gaz ayırma membranları

Çiğdem ATALAY-ORAL, Ayşe ERDEM-ŞENATALAR, Ş. Birgül TANTEKİN-ERSOLMAZ

Özet


Bu çalışmada belirli zeolitlerin farklı polimer matrislerine katılmasının çözünme-difüzyon tipi polimerik membranların seçici ayırma özelliklerine etkilerinin araştırılması, zeolit katkılı polimerik membranlarda  gazların taşınım mekanizmalarının incelenmesi ve bu bilgiler doğrultusunda yüksek ayırma performansına sahip membran malzemelerinin hazırlanabilmesi amaçlanmıştır. Uygun polimer/zeolit çiftinin seçimi, zeolitlerin moleküler elek özelliklerine karşın kinetik ve adsorpsiyon seçiciliklerinin önemi ve zeolit/polimer arayüzeyindeki etkileşimler incelenmiştir. Sonuçlar hedeflenen bir uygulama için başarılı bir zeolit katkılı membran tasarımında en önemli unsurun zeolit ve polimer arasında yer alan arayüzeyin tasarımı olduğunu ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Zeolit, polimer, membran, gaz ayırma.

 


Tam Metin: PDF