İTÜDERGİSİ/d, Cilt 10, Sayı 2 (2011)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Dağıtım sistemlerinde kamçı etkisinin dinamik simülasyon ile analizi

Burak KANDEMİR, M. Nahit SERARSLAN

Özet


Kamçı etkisi, tedarik zincirlerine ilişkin en önemli performans göstergelerinden biri olarak görülmektedir. Literatürde kamçı etkisinin nedenleri, ölçümü ve sistem davranışına etkisinin incelendiği çok sayıda çalışma yer almaktadır. Ancak bu çalışmaların çoğu, talep tahminlerinin ya da ikmal yapılarının uygulandığı tedarik zincirlerinde gerçekleştirilmiş olup, sipariş için üretim sistemi, özetlenen sistemler kadar ilgi görmemektedir. Bu çalışmada, dinamik simülasyon ile sipariş için üretim ve ikmal yapılarına ilişkin kamçı etkisi uluslararası dağıtım sistemlerinde incelenmiştir. Sipariş için üretim sisteminde tersine kamçı etkisi gözlemlenmiş ve ilk giren siparişin ilk servis edildiği politika ile siparişlerin havuzlandığı politika mukayese edilmiştir. Deneyler sonucunda sevkiyat aşamasındaki belirsizliklerin sistemi domine ederek arz bazlı hale dönüştürdüğü ve bu belirsizlik durumunda siparişlerin havuzlandığı yapının daha iyi sonuçlar verdiği ortaya konmuştur. Sevkiyata ilişkin belirsizliklerin elimine edilmesi durumunda ise ilk gelen siparişin ilk servis edildiği yapı daha iyi sonuçlar vermektedir. Ayrıca talep tahminine dayalı stok için üretim yapan bir sistemde ikmal politikasının uygulanması durumunda ikmal kapsamına dahil olacak ürünlerin seçimi için bir algoritma geliştirilmiştir. Bu durumda sistemin kamçı etkisi davranışı göstereceği ortaya konmuş, ikmal ve sipariş için üretim yapılarını bütünleştiren yeni ve kompozit bir model önerilerek ikmal parametrelerinin kamçı ve elde bulundurulan stok miktarını doğrudan etkiyeceği sonucuna varılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Tedarik zinciri, kamçı etkisi, dinamik simülasyon.


Tam Metin: PDF