Cilt 7, Sayı 2 (2008)

İçindekiler

İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI

Sürdürülebilir kentsel gelişmeye sosyokültürel bir yaklaşım: Bursa örneği PDF
Arzu ÇAHANTİMUR, Hülya TURGUT YILDIZ
Geleneksel Anadolu yerleşmelerinde "ara"ların hermeneutik-fenomenolojisi PDF
Beyhan BOLAK HİSARLIGİL, Belkıs ULUOĞLU
Marinaların kamusal kullanıma etkileri ve öneriler PDF
Özgür ÖZKAN, Nezih AYIRAN
Ahi Çelebi Camii'nde kullanılan od taşının konservasyon çalışmaları PDF
Seden ACUN ÖZGÜNLER, Erol GÜRDAL
Yüksek teknoloji yapılarında biçim/sentez ilişkisi PDF
Gaye OĞULTEKİN, Mete TAPAN, Sinan Mert ŞENER
19. yüzyıl Kayseri kiliseleri için koruma önerileri PDF
Şeyda GÜNGÖR AÇIKGÖZ, Zeynep AHUNBAY
Anadolu Demiryolu mirası ve korunması PDF
Yonca KÖSEBAY ERKAN, Zeynep AHUNBAY

İTÜ'DE TAMAMLANAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Emlak komisyoncularının mekânsal dağılım süreci ve İstanbul'da konut piyasası PDF
Funda YİRMİBEŞOĞLU
Batı Marmara Bölgesi'nde stratejik gelişme ve sınırötesi işbirliği PDF
Gülden ERKUT, Mete Başar BAYPINAR, Ceren ÖZGEN, Dilcu GÖNÜL
Sürdürülebilir turizm gelişimi için bir yönetim modeli PDF
Hale ÇIRACI, Sırma TURGUT, Ebru KERİMOĞLU
İstanbul'da yaşam kalitesinin ölçülmesi PDF
Handan DÜLGER TÜRKOĞLU, Fulin BÖLEN, Perver Korça BARAN, Robert W. MARANS


ISSN: 1307-1645