Yazar Detayları

DURAN, Zaide

  • Cilt 2, Sayı 6 (2003) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Tarihi eserlerin fotogrametrik olarak belgelenmesi ve coğrafi bilgi sistemine aktarılması
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X