Yazar Detayları

AKKAYA, Yıldır

  • Cilt 6, Sayı 2 (2007) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    İki boyutlu betonarme yapı elemanlarında doğrusal olmayan sonlu eleman yaklaşımı
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X