Yazar Detayları

MENEKAY, Serdar

  • Cilt 7, Sayı 6 (2008) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    MOS translineer çevrimli yüksek doğruluklu akım modlu çarpıcı/bölücü devre
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X