Yazar Detayları

SÖYLEMEZOĞLU, Seray

  • Cilt 9, Sayı 3 (2010) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Kuzey batı Anadolu'da Çanakkale-Çan yöresi volkanik kayaçlarının jeolojik ve petrolojik özellikleri ve evriminin araştırılması
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X