Yazar Detayları

YEŞİLOĞLU, Sıddık Murat

  • Cilt 7, Sayı 5 (2008) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Birlikte çalışan kinematik yetersiz manipülatörlerin dinamik modellemesi
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X