Yazar Detayları

KARVAN, Oğuz

  • Cilt 7, Sayı 6 (2008) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Mezo-gözenekli MCM-41'in sıcak gazlardan kükürt giderme sorbentlerinde inert taşıyıcı olarak kullanılması
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X