Yazar Detayları

ŞENGİL, Nevsan

  • Cilt 9, Sayı 5 (2010) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    DSMC molekül hücre bilgisi için genelleştirilmiş koordinat kullanılması
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X