Yazar Detayları

BOLAK, Mehmet

  • Cilt 7, Sayı 4 (2008) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Kâr amaçlı olmayan imalat işletmelerinin maliyet muhasebesi problemi: Bir model
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X