Yazar Detayları

BACAK, Gürkan

  • Cilt 2, Sayı 4 (2003) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Dağardı güneyi (Kütahya) ofiyoliti' nin jeolojisi ve jeokimyasal özellikleri
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X